Restauratie: verslag per datum

 Hieronder een verslag (per datum) van de restauratie. Doordat deze restauratie meerdere jaren beslaat heeft men de steigers ingekleed in een beschermende laag en staat er continu een kraan voor het hijswerk van de kalkzandstenen ornamenten.

© Foto's Danny Touw

Situatie per 8 april 2019.


Restauratie Grote Kerk Breda

 

je kunt de Grote Kerk financieel helpen om deze peperdure restauraties te bekostigen:

wordt 'Vriend van de Grote Kerk': inschrijven

Subsidie provincie Noord-Brabant

 Op 8 maart heeft de provincie Noord-Brabant een subsidie toegekend aan de Grote Kerk in Breda. Een bedrag van €500.000, te verdelen over 10 jaar. Zodat ieder jaar een bedrag van €50.000 beschikbaar komt voor restauratie van de kerk. Gedeputeerde Henri Swinkels (L) reikte in de kerk de ondertekende bevestiging hiervan uit aan Willem van der Vis, directeur van de Grote Kerk.

 

Hieronder zie je het restauratieplan voor de Grote Kerk in de komende jaren tot 2027. Het gaat om het oostelijke deel van de kerk aan de kant van de Grote Markt: de koorgang. Half maart 2018 gaat begonnen worden met deze werkzaamheden. Met een nieuwe werkplan: voorheen werd stuk voor stuk van de kerk verwijderd en vernieuwd c.q. opgeknapt. Bij de komende reparaties wordt een gevel of steunbeer in zijn geheel verwijderd, gerepareerd en teruggeplaatst.

Tip: klik op de foto's voor een grotere weergave.

© Foto's Danny Touw


Fotoverslag 31 mei 2018

 De stand van zaken rond deze restauratie van de Grote Kerk in Breda. Zeer goed is te zien wat er vernieuwd is. Oude, nog in goede staat verkerende gedeeltes zijn blijven bestaan, met af en toe een kleine reparatie. Bliksemafleiding en koperen regenpijpen zijn vervangen c.q. vernieuwd.

 

Over enige tijd zal ik van dezelfde gedeeltes weer opnames maken. Goed zal dan de verkleuring van de nieuwe delen te zien zijn, alsmede de verandering van kleur van de nu nog blinkende koperen regenpijpen.

Tip: klik op de foto's voor een grotere weergave.

© Foto's Danny Touw


Fotoverslag 16 april 2018

 Wederom een gedeelte van de restauratie gereed. De steigers zijn verwijderd en je krijgt een goede indruk van de verrichte werkzaamheden. Veel kalkzandsteen is vervangen, dubbel glas geplaatst voor de glas-in-lood ramen. En de ramen zijn voorzien van netten om te voorkomen dat er vogels gaan zitten. Nieuwe koperen regenpijpen, die nu nog blinken.

 

Op een aantal foto’s zie je zelfs nog kanonskogels in de muren zitten. Deze authentieke elementen zijn tijdens de restauratie behouden gebleven. “Op 11 mei 1694 vatte de houten spits vlam na een blikseminslag. Om te voorkomen dat het vuur zich zou verspreiden over kerk en stad, is geprobeerd de brandende spits met kanonskogels van de toren te schieten. Dat lukte niet.”

 

Op dit moment zijn er nog werkzaamheden, door Groep Monument uit België, aan de kant van de Grote Markt. Ook dat gedeelte zal binnenkort gereed zijn.

Tip: klik op de foto's voor een grotere weergave.

© Foto's Danny Touw


Serie 1 - 22 februari 2018

 De komende tijd bespreek ik een paar van de foto's en vertel wat er te zien is. In Serie 1 zie je hier twee vakmensen van de Groep Monument uit België die de restauratie uitvoeren. Ze zijn hier bezig nieuwe ornamenten aan de kerk vast te maken d.m.v. bouten. Nadien wordt er cement tussen de kerk en het ornament gegoten om dit vast te zetten.

© Foto's Danny Touw

Serie 2 - 22 februari 2018

 Serie 2 laat wat zien van de leisteen die op de daken van de Grote Kerk ligt. Verschillende van deze daken zijn nu voorzien van een geheel nieuwe bedekking, of zijn gerepareerd. Ook zie je de loden randen waarmee op hoeken een afdichting gemaakt wordt. Wat opvalt zijn de haken op verschillende plaatsen op het dak. Deze zijn ervoor om een ladder aan op te hangen, zodat de leidekkers links en rechts van deze ladder hun werk kunnen doen.

© Foto's Danny Touw

Serie 3- 22 februari 2018

 Tijdens het vervangen van ornamenten kunnen deze niet zomaar weggehaald worden. Ze dienen niet alleen voor sier, maar ook voor ondersteuning van gedeeltes van de kerk. Vandaar dat je op één van bovenstaande foto’s een zwaar metalen profiel ziet wat de ondersteuning tijdelijk overneemt totdat de -vernieuwde- ornamenten teruggeplaatst zijn.

© Foto's Danny Touw

Fotoverslag 22 februari 2018

 Op 22 februari 2018 wederom een fotoserie kunnen maken van de restauratie van de Grote Kerk. Als huisfotograaf van deze kerk samen met Coerd Hazenberg, van De Bonth van Hulten, de werkzaamheden bekeken. Vergeleken met de stand van zaken tijdens mijn vorige fotoshoot in november 2017, is er al zeer veel vernieuwd. Eind april, begin mei ga ik nog een keer de steigers op.

© Foto's Danny Touw


Fotoverslag 17 november 2017

 Hieronder een 1e fotoverslag van de restauratie van de Grote Kerk. In februari 2018 ga ik nogmaals de steigers op voor een verslag.

© Foto's Danny Touw