Daan Touw - Marine

Daan Touw
Daan Touw

Dit is een foto van Daan Touw, mijn opa, de vader van mijn vader. Genomen tussen 1910 en 1920(?) toen hij diende bij de Marine. Foto gemaakt in Rotterdam door fotograaf Strauss. Ikzelf heb de originele foto gescand en bewerkt met Inpaint om kleine beschadigingen op de foto weg te werken. Adobe Photoshop heb ik gebruikt om de afbeelding iets scherper te maken en wat meer contrast te geven. En ook om een sepia tint aan de foto toe te voegen. Sepia is de kleur die veel foto's uit die tijd kenmerkt.

 

Op de achterkant van de foto stond o.a.:

"Adres: gebouw de Galerij, Korte Hoogstraat 1"

"Lift gratis"

"Het cliché wordt voor verdere bestellingen bewaard".

Zie scan hieronder voor de achterkant van de foto.

 

Achterkant foto. Beschrijving fotograaf Strauss.
Achterkant foto. Beschrijving fotograaf Strauss.

Wat de gegevens van de foto zijn is natuurlijk niet meer te achterhalen. Waarschijnlijk een behoorlijk lange belichtingstijd, zo'n 8 tot 10 seconde. Gigantische negatieven belicht op een glazen plaat, toen cliché's genaamd. Op die glasplaat was zilverbromide in een gelatinelaag verwerkt, wat de glasplaat lichtgevoelig maakte. Als die glasplaat ontwikkeld was konden er meer afdrukken van gemaakt worden.

 

De fotograaf schrijft nog dat deze bewaard worden voor verdere bestellingen. Ik denk niet dat het nu nog zou lukken dit cliché in handen te krijgen...

 

Wel vond ik op Internet een foto van de studio van de fotograaf, genomen in 1929. Let op de gigantische camera en de doeken met achtergrond motieven waar de te fotograferen personen vóór gingen zitten of staan!!

Fotostudio Strauss, Rotterdam 1929


 

Ministerie van Defensie

DCDI / Semi-Statische Archiefdiensten 

 

Op 18 juni 2014 heb ik een brief naar het Ministerie van Defensie in Kerkrade gestuurd met het verzoek of ze mij kunnen vertellen wanneer mijn opa in dienst is geweest. En wat zijn leeftijd toen was. Je moest hiervoor een formulier "Verzoek gegevensverstrekking uit persoons-dossier" indienen. Samen met een bewijs van overlijden uit het bevolkingsregister van de persoon waar je gegevens van wilde hebben. Deze had ik gelukkig. Een kopie van mijn rijbewijs moest aantonen dat ik familie was van degene waar ik gegevens van opvroeg. Nu even afwachten of ik wat meer over hem te weten kom.

 

Het bleek echter niet het goede adres voor informatie. Nu contact gezocht met het NIMH, het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Deze zijn nu bezig in het archief te zoeken naar gegevens over mijn opa.

 

Overigens heb ik met stamboom onderzoek zijn tak van de familie terug kunnen traceren tot 1540! Dus van mijn vader via de matroos (mijn opa, Daan Touw) tot in genoemd jaartal. Mijn op één na oudste voorvader was ene Lenaert Marinusse. Zijn vader was Marinus N. geboren in 1540.

 

 

Op 4 juli 2014 een brief van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie gekregen: toch weer niet het juiste adres. Ik moest navraag doen bij het Nationaal Archief. Deze gebeld en ik ben prima te woord gestaan. Ik weet nu welke archiefstukken ik moet inzien om achter de Marine geschiedenis van mijn opa te komen. Er werd wel gezegd dat er van marinepersoneel niet alles bewaard is gebleven van die tijd. Binnenkort een afspraak maken om de juiste stukken in te zien bij het Nationaal Archief in Den Haag.

 

Wordt vervolgd.

 


Daan Touw - Machinefabriek Breda voorheen Backer & Rueb

Weer wat meer te weten gekomen over mijn opa Daan Touw. Via John Simons, die reageerde op bovenstaande foto op Facebook, kreeg ik een prachtig verhaal over deze foto. Machinefabriek Breda voorheen Backer & Rueb. Periode 1930 - 1940.

 

John Simons:

"Het is (waarschijnlijk!) de bewerking van een aandrijfwiel voor een rietsuikerinstallatie voor Ned. Indie. Dus vóór WO2 en waarschijnlijk nog aan de Nieuwe Weg, maar kan ook in de hal achter het huidige kantoor zijn. Aan de overall op de vorige foto is te zien dat opa Touw (en dat waren er veel en zelfs familie van mij) baas was dus moet hij aan de Nieuwe Weg begonnen zijn (met een hoop van zijn aangetrouwde familie)."

 


Notitieboekje Daan Touw

Gedurende de 40 jaar dat mijn opa bij Backer & Rueb gewerkt heeft had hij een notitieboekje. Gelukkig heb ik dat nog in mijn bezit. Hieronder de pagina's die ik tot dusver ge-scanned heb.

 

Backer & Rueb

 Tip: klik op de foto's voor een grotere weergave.

© Foto's Danny Touw

pagina 1

pagina 2

pagina 3

pagina 4

pagina 5

pagina 6